Châu Á

Kết quả Asian Cup 2019

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Asian Cup 2019 ngày 12/01/2024

90 Qatar 3 - 0 Lebanon 1-0

Kết quả Asian Cup 2019 ngày 13/01/2024

90 Australia 2 - 0 Ấn Độ 0-0
90 Trung Quốc 0 - 0 Tajikistan 0-0
90 Uzbekistan 0 - 0 Syria 0-0

Kết quả Asian Cup 2019 ngày 14/01/2024

90 Nhật Bản 4 - 2 Việt Nam 3-2
90 UAE 3 - 1 Hồng Kông 1-0
90 Iran 4 - 1 Palestine 3-1

Kết quả Asian Cup 2019 ngày 15/01/2024

90 Hàn Quốc 3 - 1 Bahrain 1-0
90 Indonesia 1 - 3 Iraq 1-2
90 Malaysia 0 - 4 Jordan 0-3