Vua phá lưới VĐQG Việt Nam

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Rafaelson Nam Định 27 11 2
2 Alan Grafite Bình Định 13 6 0
3 Lucão do Break Hai Phong 12 3 5
4 Hoàng Vũ Samson Quảng Nam 10 6 0
5 M. Olaha SLNA 9 6 2
6 Luiz Antônio Thanh Hóa 9 6 4
7 Jeferson Elías CAND 9 5 0
8 R. Gordon Thanh Hóa 9 4 1
9 Hêndrio Nam Định 9 4 3
10 J. Mpande Hai Phong 9 2 0
11 Phạm Tuấn Hải Hà Nội 8 5 1
12 Nguyễn Tiến Linh Binh Duong 8 5 2
13 Nguyễn Văn Quyết Hà Nội 8 4 0
14 C. Atshimene Binh Duong 8 4 1
15 C. Timite Hồ Chí Minh 8 3 1