Vua phá lưới Hạng 2 Hàn Quốc

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Bruno Silva Seoul E-Land 10 4 1
2 Kim Jong-Min Dragons 9 6 0
3 Bruno Mota Cheonan City 9 5 0
4 L. Ruiz Seongnam 7 5 1
5 E. Ikoba Seoul E-Land 6 3 0
6 Won Ki-Jong Gyeongnam 5 4 1
7 Jucie Lupeta Bucheon 5 3 0
8 Kang Min-Geu Chungnam Asan 5 3 0
9 F. Mulić Suwon 5 3 0
10 Valdívia Dragons 5 2 3
11 Fessin Busan IPark 4 2 0
12 Paulo Cheonan City 4 2 0
13 Lee Dong-Ryul Seoul E-Land 4 2 0
14 Kim Hyun Suwon 4 1 0
15 B. Arabuli Gyeongnam 4 1 1