Hàn Quốc

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc ngày 29/11/2023

90 Gyeongnam 0 - 0 Bucheon 1995 0-0

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc ngày 02/12/2023

90 GimPo Citizen 2 - 1 Gyeongnam 2-1