Vua phá lưới Hạng 3 Hàn Quốc

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Koo Jong-Uk Ulsan Citizen 7 1 1
2 Leonardo Kalil Gyeongju HNP 6 3 0
3 Lee Poong-Beom Chuncheon 6 3 0
4 Lucas Macedo Paju 5 4 0
5 Lee Chang-Hoon Daejeon Korail 5 4 0
6 Camilo Siheung 5 4 0
7 Lee Hyeong-Kyeong Gyeongju HNP 5 3 0
8 Jeon Seong-Jin Changwon 5 3 3
9 Lee Seok-Kyu Gyeongju HNP 5 2 0
10 Tae Hyun-Chan Changwon 5 2 0
11 Woo Je-Wook Transportation 4 3 0
12 Lee Ji-Hong Siheung 4 2 0
13 Dimitri Siheung 4 2 2
14 Cho Gun-Kyu Gyeongju HNP 3 2 0
15 Cho Wan Mokpo 3 2 0