Thế Giới

Kết quả World Cup Futsal 2016

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả World Cup Futsal 2016 ngày 23/05/2021

22 Việt Nam Futsal 0 - 0 Lebanon Futsal -

Kết quả World Cup Futsal 2016 ngày 25/05/2021

79 Lebanon Futsal 1 - 1 Việt Nam Futsal 0-0