Quốc Tế

Kết quả Toulon Tournament

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Toulon Tournament ngày 14/06/2024

19h00 Hàn Quốc U21 0 - 0 Indonesia U20 -
90 Mexico U23 1 - 2 Nhật Bản U19 0-1
22h59 Arập Xêut U23 1 - 1 Panama U23 0-1

Kết quả Toulon Tournament ngày 16/06/2024

90 Pháp U20 1 - 0 Italia U21 0-0
23h15 Ukraina U23 2 - 2 B.B.Ngà U20 2-1