Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 02/11/2019

90 Hà Lan U23 Nữ 2 - 1 Anh U23 Nữ 0-1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 14/12/2023

90 Nga Nữ 4 - 0 Botswana Nữ 3-0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 01/02/2024

17h00 Ma Rốc Nữ 0 - 0 Uzbekistan Nữ -
80 B.D.Nha U16 Nữ 0 - 3 Hà Lan U16 Nữ -
80 Đức U16 Nữ 2 - 2 Brazil U17 Nữ 0-2

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 02/02/2024

90 Ấn Độ U19 Nữ 9 - 0 Bhutan U19 Nữ 4-0
90 Bangladesh U19 Nữ 3 - 1 Nepal U19 Nữ 2-0