Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 03/04/2024

90 Uruguay U20 Nữ 0 - 0 Chile U20 Nữ 0-0
90 Puerto Rico Nữ 11 - 0 Cayman Islands Nữ 4-0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 04/04/2024

18h15 Barcelona Nữ 0 - 0 Paraguay Nữ -
21h00 Bỉ U23 Nữ 0 - 0 T.B.Nha U23 Nữ -
21h00 Tunisia Nữ 0 - 0 Algeria Nữ -
90 Italia Nữ U23 2 - 4 Pháp U23 Nữ 0-0
23h00 Na Uy U23 Nữ 0 - 0 Hà Lan U23 Nữ -
90 Anh U23 Nữ 3 - 1 Thụy Điển U23 Nữ 2-0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 05/04/2024

90 Hàn Quốc Nữ 3 - 0 Philippines Nữ 0-0
90 Venezuela Nữ 2 - 0 Panama Nữ 1-0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 06/04/2024

90 New Zealand Nữ 4 - 0 Thái Lan Nữ 1-0
90 Uruguay U20 Nữ 1 - 2 Chile U20 Nữ 1-1
90 Mỹ Nữ 2 - 1 Nhật Bản Nữ 1-1
02h30 Canada Nữ 1 - 1 Brazil Nữ p.4-2
90 Costa Rica Nữ 5 - 1 Peru Nữ 4-1
90 Colombia Nữ 1 - 0 Mexico Nữ 1-0
90 Puerto Rico Nữ 8 - 0 Cayman Islands Nữ 3-0
90 Nicaragua Nữ 0 - 0 Cuba Nữ 0-0