Vua phá lưới Australia Open 2016

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0