Châu Phi

Kết quả Vòng loại African Cup 2021

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Vòng loại African Cup 2021 ngày 23/03/2022

89 Seychelles 0 - 0 Lesotho 0-0
90 Somalia 0 - 2 Eswatini 0-1
90 Djibouti 1 - 3 South Sudan 0-0
90 Chad 0 - 1 Gambia 0-0

Kết quả Vòng loại African Cup 2021 ngày 24/03/2022

90 Sao Tome & Principe 1 - 0 Mauritius 1-0

Kết quả Vòng loại African Cup 2021 ngày 27/03/2022

90 Mauritius 3 - 3 Sao Tome & Principe 1-2
90 Eswatini 2 - 0 Somalia 0-0
90 South Sudan 1 - 0 Djibouti 0-0
90 Lesotho 2 - 1 Seychelles 2-1

Kết quả Vòng loại African Cup 2021 ngày 29/03/2022

00h00 Gambia 2 - 2 Chad 1-1