Đức

Kết quả Hạng 4 Đức - Bavaria

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 4 Đức - Bavaria ngày 21/05/2024

23h30 VfB Eichstatt 0 - 0 Ein.Bamberg p.4-5

Kết quả Hạng 4 Đức - Bavaria ngày 24/05/2024

00h00 Buchbach 0 - 0 VfB Eichstatt -

Kết quả Hạng 4 Đức - Bavaria ngày 28/05/2024

23h30 Ein.Bamberg 0 - 0 Buchbach -