Bolivia

Kết quả Cúp Bolivia

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Bolivia ngày 17/12/2023

90 Jorge Wilstermann 1 - 2 Bolivar 0-0

Kết quả Cúp Bolivia ngày 19/12/2023

90 Bolivar 1 - 0 Jorge Wilstermann 0-0