Vua phá lưới Liên Đoàn Thái Lan

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0